Terapia manualna

Koncepcja B. Mulligana Współczesna fizjoterapia nadążając za stale i systematycznie rozwijającą się szeroko pojętą medycyną ulega zmianom i doskonali się. Powstają nowe techniki i metody, których celem jest podniesienie efektywności zabiegu, ograniczenie dolegliwości bólowych, przekonanie pacjenta do sposobów leczenia szczególnie zachowawczego, wzbudzenie jego zaufania do terapeuty, itp. W dobie, kiedy następuje wyraźna „zmiana pokoleń”, a… [więcej]

PNF

Koncepcja PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation = proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) PNF to metoda fizjoterapeutyczna, dedykowana przywracaniu utraconej funkcji. Opiera się na anatomicznej budowie człowieka, proponując ruchy naturalne, przypominające codzienną aktywność pacjenta. Ruchy prowadzone są tak, by aktywować możliwie największą ilość mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. Stanowi również silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest… [więcej]

Kinezyterapia

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej. W całokształcie leczenia pacjenta, to właśnie kinezyterapia pod postacią różnego rodzaju form i metod jest tą fazą leczenia która przez przywrócenie sprawności fizycznej stwarza warunki do dalszej rehabilitacji. Ćwiczenia lecznicze w zależności od ich wpływu na organizm dzielimy na miejscowe i ogólne, a biorąc pod uwagę sposób ich wykonania na… [więcej]

Kinezjotaping

Metoda terapeutyczna wspomagająca proces usprawniania. Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr. Kenzo Kase. Stosuje się ją przy różnego rodzaju dysfunkcjach układu mięśniowo-stawowego. Polega na oklejaniu przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę określonych fragmentów ciała specjalnymi plastrami. Plaster przepuszcza powietrze, jest wodoodporny i nie ogranicza ruchów. Jego grubość i ciężar zbliżone są do parametrów… [więcej]

Fizykoterapia

Zabiegi z zakresu fizykoterapii: Elektrostymulacja W zabiegu wykorzystuje się prądy małej częstotliwości w celu wywołania skurczu mięśni lub nerwów. Prądy złożone są z impulsów o różnym przebiegu i częstotliwości, które można dowolnie regulować i dowolną ilość razy powtórzyć. Zabieg ma działanie przeciwbólowe, zmniejsza również napięcie mięśni, usprawnia procesy odżywcze mięśni oraz poprawia ukrwienie tkanek.Wskazania do… [więcej]